среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski z plastiku na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий